Forum perbincangan opsyen perdagangan


Semua pelaburan dan perdagangan membawa risiko. Untuk kegunaan peribadi sahaja. Semua maklumat di laman web ini adalah untuk kegunaan peribadi, bukan komersial sahaja. Kegunaan komersial memerlukan kebenaran bertulis daripada Aeromir Corporation dan mungkin melibatkan fi pelesenan. Aeromir Corporation adalah peserta dalam Program Perkhidmatan Associates Amazon Services, sebuah program pengiklanan affiliate yang direka untuk menyediakan satu cara untuk Aeromir Corporation mendapatkan yuran dengan menghubungkan ke Amazon.

Aeromir Corporation dan penyedia perkhidmatan sekutu terlibat dalam pendidikan dan latihan trader. Aeromir Corporation dan penyedia perkhidmatan sekutu menawarkan beberapa produk dan perkhidmatan melalui internet di aeromir.


Keputusan sedemikian hendaklah berasaskan semata-mata pada penilaian anda terhadap keadaan kewangan anda. Keputusan sedemikian hendaklah berdasarkan semata-mata berdasarkan penilaian anda tentang keadaan kewangan anda, objektif pelaburan, toleransi risiko dan keperluan mudah tunai.
Kos ini akan memberi kesan kepada hasil semua urus niaga saham dan opsyen dan harus dipertimbangkan sebelum memasuki sebarang transaksi. Tiada perwakilan sedang dibuat bahawa mana-mana portfolio atau perdagangan akan, atau berkemungkinan untuk mencapai keuntungan atau kerugian yang serupa dengan yang ditunjukkan. Aeromir Corporation dan penyedia perkhidmatan sekutu menawarkan beberapa produk dan perkhidmatan melalui internet di aeromir. Sebelum membeli atau menjual pilihan, forum perbincangan pilihan perdagangan, anda mesti menerima satu salinan Ciri dan Risiko Pilihan Standard. Kos ini akan memberi kesan kepada hasil semua urus niaga saham dan opsyen dan harus dipertimbangkan sebelum memasuki sebarang transaksi. Semua pelaburan dan perdagangan membawa risiko. Semua pelaburan forum perbincangan pilihan perdagangan dagangan membawa risiko. Tiada pernyataan harus ditafsirkan sebagai syor untuk membeli atau menjual suatu keselamatan atau memberi nasihat pelaburan. Maklumat ini tidak semestinya, tidak harus ditafsirkan, sebagai tawaran, atau permintaan tawaran, untuk membeli atau menjual sekuriti. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang keputusan pelaburan yang anda buat.

Aeromir Corporation dan penyedia perkhidmatan sekutu menawarkan kursus latihan interaktif berasaskan web apabila diminta. Webinar dan seminar yang diberikan oleh Aeromir Corporation dan penyedia perkhidmatan sekutu hanya untuk tujuan pendidikan sahaja. Maklumat ini tidak semestinya, tidak harus ditafsirkan, sebagai tawaran, atau permintaan tawaran, untuk membeli atau menjual sekuriti. Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk apa-apa keputusan pelaburan yang anda buat, dan keputusan sedemikian akan didasarkan semata-mata atas penilaian anda terhadap keadaan kewangan anda, objektif pelaburan, toleransi risiko, dan keperluan kecairan.

forum perbincangan pilihan perdagangan
forum perbincangan pilihan perdagangan

Prestasi lalu tidak menunjukkan hasil masa depan. Parameter yang berkaitan dengan prestasi masa lalu strategi yang dibincangkan tidak dapat diduplikasi. Untuk memudahkan pengiraan, slippage, komisen, yuran, faedah margin dan cukai tidak termasuk dalam contoh-contoh yang digunakan di laman web ini. Kos ini akan memberi kesan kepada hasil semua urus niaga saham dan opsyen dan harus dipertimbangkan sebelum memasuki sebarang transaksi.

Pelbagai strategi kaki melibatkan pelbagai caj komisen. Firma broker mungkin memerlukan pelanggan untuk meletakkan margin yang lebih tinggi daripada margin minimum yang dinyatakan di laman web ini. Pelabur harus berunding dengan penasihat cukai mereka tentang sebarang akibat cukai yang berpotensi. Program-program perdagangan simulasi direka bentuk dengan faedah penglihatan. Tiada perwakilan sedang dibuat bahawa mana-mana portfolio atau perdagangan akan, atau berkemungkinan untuk mencapai keuntungan atau kerugian yang serupa dengan yang ditunjukkan.

Opsyen melibatkan risiko dan tidak sesuai untuk semua pelabur. Sebelum membeli atau menjual pilihan, anda mesti menerima satu salinan Ciri dan Risiko Pilihan Standard. Maklumat di laman web ini disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan umum dan maklumat. Tiada pernyataan harus ditafsirkan sebagai syor untuk membeli atau menjual suatu keselamatan atau memberi nasihat pelaburan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang keputusan pelaburan yang anda buat.