Forex menurut syariah islam

Untuk itu harta bukanlah tujuan sebenar kehidupan tapi adalah sebagai jalan untuk mencapai nikmat ketenangan kehidupan di dunia dan terus-menerus sampai ke alam akhirat. Ini berbeza dengan sekular yang meletakkan keduniaan sebagai matlamat yang tidak mempunyai kaitan dengan Tuhan dan akhirat sama sekali.

Ini sudah tentu bertentangan dengan Islam. Bagi merealisasikan matlamat hidup mengikut aliran sekular ini mereka menggubal sistem-sistem mengikut selera nafsu mereka untuk memuaskan kehendak bahan mereka semata-mata.

Sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional: Perbezaan dasar ini telah membawa implikasi yang besar terhadap masyarakat dan negara. Berdasarkan takrif ini bolehlah dikatakan bahawa konvensional adalah suatu perkara yang telah diterima pakai dan dipraktikkan di dalam masyarakat. Maka apabila dikaitkan dengan ekonomi, maka sistem ekonomi konvensional dapatlah dikatakan sebagai sistem ekonomi yang sudah dipraktikkan secara meluas di dalam masyarakat.

Manusia adalah makhluk yang tidak boleh bersendirian. Oleh itu dalam soal pemilikan harta terdapat harta milik individu dan juga hak hak yang menjadi hak masyarakat umum. Oleh itu, sebarang pencabulan atau pencerobohan kepada hak milik orang lain adalah suatu kesalahan. Konsep Harta Sebagai Wasilah: Di dalam Islam harta bukanlah matlamat hidup tapi isilah atau perantara untuk mewujudkan perintah Allah swt. Setiap Muslim percaya bahawa Allah swt adalah Pencipta yang mampu memberikan ketenangan hakiki bukannya harta.

Rakyat akan menerima pendapatan mengikut keperluan mereka, tidak mengikut kebolehan mereka. Sebenarnya tidak ada pokok perbezaan antara sosialis fahaman dengan komunisme. Guru bagi kedua fahaman tersebut ialah Karl Marx.

Di dalam Islam Allah s. Jual beli adalah kontrak yang didasarkan pada penyatuan semula tanpa sebarang hasutan atau maklumat palsu. Setelah masing-masing berpuas hati maka dilaksanakan aqad yang jelas melalui ijab dan qabul.


Kapitalisme mempunyai unsur-unsur mengasas monopoli, kerana adalah menjadi peminat setiap pemodal untuk menguasai segalanya dan menghapuskan semua persaingan dengannyaSosialismeKegelojohan dan kekaburan kapitalis yang luar biasa itu menimbulkan kezaliman terhadap masyarakat. Kezaliman ini melahirkan ketegangan yang meluas di Barat. Kelahiran sosialisme mula mendapat sambutan dan begitu laris. Prinsip sosialisme ialah: Mengembalikan kuasa ekonomi daripada golongan kapitalis Borjuis kepada golongan proliter petani dan pekerja 2.

Di Rusia para petani dibenarkan bercucuk tanam di atas tanah mereka di halaman rumah dan memiliki hasilnya. Mereka juga dibenarkan memiliki beberpaa ekor ternakan seperti ayam, babi dan biri-biri. Setengah-setengah negara seperti di Afrika dan Timur Tengah membentuk sistem campuran bebas dan sosialisme.

Oleh kerana hak-hak memiliki harta yang dibenarkan oleh masyarakat, keseluruhan hak ini dapat dibatasi melalui tindakan masyarakat. Persaingan dianggap sebagai penggerak untuk menghasilkan operasi yang cekap. Umumnya persaingan dalam sistem kapitalis ini adalah daya yang kuat dan dibenarkan berjalan lebih bebas berbanding dengan sistem ekonomi lain.

Sifat-sifat istimewa sistem ini ialah: Ia menolak nilai-nilai akidah, syariat dan akhlak yang mulia 2. Pengambilan riba iaitu peminjaman wang melalui bank kewangan institusi dan kredit industri yang mengenakan faedah riba 3. Ekonomi faktor dikuasai oleh individu tertentu secara terus menerus atau dimiliki oleh sekumpulan manusia yang tidak dikenali melalui sistem saham 4.

Secara umum, individu dalam negara sosialis mempunyai dan menguasai lebih banyak harta berbanding dengan individu di bawah komunisme sistem tetapi sangat kurang berbanding dengan individu-individu di bawah sistem kapitalisme. Oleh kerana di bawah sistem sosialisme banyak industri dimiliki dan dijalankan oleh negara, maka kebebasan menjalankan kegiatan hanya terdapat dalam pekerjaan yang dijalankan oleh pribadi.

Sistem komunis merupakan satu sistem ekonomi sosialis radikal dan satu doktrin politik yang diasaskan oleh Karl Marx. Menerusi sistem ini, semua tanah dan modal sama ada yang asli atau buatan manusia, berada di tangan negara sepenuhnya.

Menyerahkan semua sumber alam dan sumber ekonomi kepada negara untuk diagihkan sama rata kepada rakyat. Di bawah sistem sosialisme, hakmilik kerajaan ke sumber terhad kepada tanah dan modal yang digunakan secara besar-besaran.


Antara sistem yang digubal adalah konsep riba. Riba bukanlah sesuatu yang baru. Ianya sudah lama dipraktikkan sejak dahulu lagi. Sebenarnya riba inilah yang membantut pertumbuhan ekonomi manusia. Ianya diibaratkan sebagai lintah yang menghisap darah manusia di mana akhirnya sisa-sisa hidup peminjam hutang secara riba terpaksa dihambakan kepada tuan punya harta itu yang semakin lama semakin bertambah hutangnya apabila pembayaran gagal diselesaikan dalam masa itu.

Larangan-larangan Allah s. Oleh itu sumber rujukan untuk manusia dalam semua keadaan termasuk ekonomi ini adalah lengkap.

Industri-industri besar dimiliki dan dikawal oleh negara manakala kebanyakan perniagaan kecil dimiliki individu oelh.

forex mengikut syariah islam

Pemodal-pemodal yang besar mempunyai kuasa yang berlebihan terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi dan seterusnya politik negara. Kuasa penentu dalam sistem kapitalisme dan demokrasi barat kebanyakannya mirip kepada modal pemilik 5. Sebahagian besar barang-barang dan perkhidmatan yang dihasilkan di bawah sistem kapitalisme telah dibebankan bukan hanya dengan faedah-faedah riba, tetapi juga dengan iklan-iklan pembayaran yang berlebihan 6.

Di bawah sistem ini seseorang individu berhak menggunakan dan mengawal barang-barang ekonomi yang diperolehnya. Mencegah orang lain daripada menggunakan barang-barang tersebut dan memutuskan bagaimana barang itu diurus setelah dia mati. Dalam hal ini individu bebas berbuat apa-apa dengan harta kekayaannya asal sahaja kegiatannya tidak mengganggu hak orang lain.

Di bawah sistem ekonomi campuran, hakmilik harta boleh berubah dari hak milik individu secara mutlak kepada hakmilik negara sepenuhnya. Nisbah di antara satu sama lain mungkin berubah dengan perkembangan ekonomi. Cara bagaimana sesebuah syarikat dimulakan juga berbeza. Perusahaan kecil-kecilan mungkin dibiarkan kepada individu manakala syarikat yang lebih besar menjadi negara hak milik dan dijalankan oleh negara. Malaysia mempunyai sistem ekonomi campuran yang terbuka, berorientasikan eksport dan bergantung kepada harga dan pasaran mekanisme.

Tunjang yang tidak sama akan menghasilkan impak yang berbeza kerana pakar ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai al-falah di dunia dan akhirat, manakala ahli ekonomi sekular berusaha menyelesaikan segala kesulitan yang timbul tanpa ada pertimbangan tentang ketuhanan dan keutamaan tetapi keutamaannya hanya untuk kemudahan manusia di dunia sahaja. Halatuju Kehidupan: Halatuju ekonomi Islam membawa kepada konsep al-falah kejayaan di dunia dan akhirat tetapi sekular ekonomi untuk kepuasan di dunia sahaja.

forex mengikut syariah islam

Inilah asas yang membezakan antara ekonomi Islam dengan sekular. Di dalam Islam untuk mendapat keuntungan maka alternatif yang ada tidak berasaskan kepada riba tetapi berasaskan kepada sistem penjualan dan mudharabah.

Para pekerja masih bebas memiliki pekerjaan, tetapi begitu peluang untuk menjadi ahli perniagaan dan mencari keuntungan sangat kecil berbanding sistem kapitalisme. Komunisme Sosialisme berjuang untuk memulihkan ekonomi ekonomi kepada golongan proliter secara demokrasi dan sederhana. Walau bagaimanapun sehingga menjelang perang Dunia Ke-2 ia tidak berkesan mencapai matlamatnya.

Pendekatan baru menggunakan kekerasan yang dicadangkan iaitu dikenali sebagai komunisme. Ianya mendapat sambutan di Barat sesudah kegagalan sosialisme dalam revolusi Perancis, yang bermotokan kesamaan kesamaan, kemerdekaan kebebasan dan persaudaraan fretinity.


Ekonomi Islam meletakkan manusia sebagai khalifah dimuka bumi di mana semua bahan-bahan yang ada di bumi dan di langit adalah dipermudahkan untuk manusia. Firman Allah S. T bermaksud: Sesungguhnya yang demikian mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kebijaksanaan Allah bagi kaum yang ingin mengerti. Dan apa jua yang dibuat untuk kamu di bumi yang berlainan jenisnya dimudahkan jua untuk kegunaan kamu. T sama ada berkaitan dengan soal ibadat yang khusus atau ibadat yang umum.

Berdasarkan maksud ini ia bolehlah dikatakan sebagai suatu sistem yang ditentukan oleh manusia di dalam suatu masyarakat yang tidak mempunyai standar yang mutlak tetapi bersifat anjal dan dapat berubah menurut ketentuan masyarakat. Disebabkan itu adalah sistem manusia yang tidak tetap maka sudah tentu ia berbeza dengan Islam yang mempunyai piawai tetap yang bersumberkan wahyu dalam semua bidang termasuk ekonomi. Di dalam sejarah dunia, ada beberapa sistem ekonomi yang konvensional yang begitu berpengaruh antara lain: Kapitalisme Sistem ini dikenal sebagai sistem perusahaan bebas.

Sifat-sifat istimewa sistem ini adalah: Dan berilah khabar gembira kepada orang sabar: Zakat Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia? Muzakarah telah memutuskan bahawa: Darimana datangnya keuntungan? Cukup sederhana, iaitu: Keuntungan perbezaan harga beli dan harga jual yang diperoleh harus ditolak kadar nisbah tidak patuh syariah yang perlu dilupuskan. Pada dasarnya ia tidak akan membawa masalah jika wang kertas itu benar-benar bergantung kepada nilai sebenar emas dan perak. Yang dimaksud perorangan forex mengikut syariah islam peniaga yang berdagang melalui broker, sedangkan institusi diantaranya adalah aset manager, dana hedge, bank, multinasional perusahaan dan lain-lain, forex mengikut syariah islam. Konsepnya sama sepeti pelaburan lain, anda cukup menanam investasi pada perusahaan, lalu perusahaan mengelola modal di pasar forex, di setiap periode tertentu dilakukan pembagian hasil.Itu bezanya antara sumber wahyu dengan sumber akal manusia atau juga dikenal sebagai falsafah yang lepas bebas dari ikatan wahyu. Oleh itu sekalipun dapatan penyelidikannya adalah sama tetapi lahir dari kepompong yang berbeda.

Tujuan utama penganjur sosialisme adalah untuk menegakkan diktator kerajaan oleh sosialis: Karl Marx mengarahkan agar semua komunis mesti bekerja untuk mengasaskan fahaman sosialisme. Untuk itu tiga perkara diperlukan: Menghapuskan semua hak milik peribadi 2. Menghapuskan unit keluarga 3. Sebenarnya sistem ekonomi konvensional tidak ada sistem ekonomi yang asli. Dalam sistem komunis ada juga ciri-ciri kapitalis.

Kesemuanya itu mejurus kepada ansisi iaitu pembangunan seimbang rohani dan jasmani manusia berasaskan tauhid. Manakala ekonomi konvensional pula tidak bersumber atau berasaskan wahyu. Oleh itu, ia lahir dari pemikiran manusia yang boleh berubah bila-bila masa sahaja berdasarkan pengalaman atau maklumat yang baru. Kalau ada ketikanya diambil dari wahyu tetapu akal memprosesnya sesuai dengan selera manusia sendiri karena halatujunya adalah endapat pengiktirafan manusia bukan memandang pengiktirafan Allah SWT.

Perbezaan Dasar Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional Perbedaan dasar antara ekonomi Islam dan konvensional boleh dilihat dari beberapa sudut iaitu: Kedudukan sumber yang absolut ini menjadikan Islam sebagai sebuah agama addin yang istimewa berbanding dengan agama-agama lain cipta. Suruhan seperti makan dan minum menjelaskan tentang tuntutan keperluan asasi manusia, Penjelasan Allah s.

Oleh kerana sistem sekular adalah ekonomi berasaskan untung tanpa mempedulikan apa-apa nilai wahyu, maka mereka mengutamakan kepentingan individu atau kepentingan golongan tertentu serta menindas golongan atau individu yang lemah dan tertindas atas dasar siapa yang kuat yang kuat yang bertahan hidup yang paling kuat.


Di zaman tamadun Romawi misalnya apabila kaum wanita berkuasa dalam bidang ekonomi, mereka meminjamkan wang kepada suami mereka dengan kadar bunga tinggi dan akhirnya suami mereka menjadi budak kepada mereka. Oleh kerana soal dunia saja yang dipentingkan maka kehidupan sekular ini hanya berpijak untuk memberi keseronokan peribadi saja dengan segala apa yang dapat diperoleh dengan segala cara yang ada.