DBS forex trading


Dasar ini terpakai kepada data peribadi mana-mana individu yang berada dalam simpanan kami atau di bawah kawalan kami. Data peribadi apa yang kami kumpulkan "Data peribadi" ialah data yang boleh digunakan untuk mengenal pasti orang yang semula jadi.

Anda boleh pada bila-bila masa memohon agar kami berhenti menghubungi anda untuk tujuan pemasaran melalui pilihan atau semua mod. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara anda boleh menukar cara menggunakan data peribadi anda untuk tujuan pemasaran, sila hubungi kami sila lihat bahagian "Bagaimana untuk menghubungi kami" di bawah.

Anda juga boleh membina borang di Pusat Pelanggan kami. Pindaan dan kemas kini Dasar Privasi DBS Vickers Kami boleh meminda dasar ini dari semasa ke semasa untuk memastikan bahawa dasar ini konsisten dengan perkembangan mana-mana cara DBS Vickers menggunakan data peribadi anda atau sebarang perubahan kepada undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan DBS Vickers. Permohonan ini akan mengambil masa kira-kira 2 perdagangan forex dbs Untuk memproses. Untuk Pelanggan Singapura Hanya ini adalah pelbagai pilihan: Bagaimana dan kapan saya akan melakukan perdagangan untuk perdagangan dilakukan ikili pilihan sinyalleri www. Anda boleh menghantarnya kepada kami, atau berikannya kepada kakitangan kami di Pusat Pelanggan kami. Kadar indikator asing yang digunakan untuk menukar jumlah pembayaran anda kepada dolar Singapura akan dipaparkan pada halaman Preview Order. Pengekalan data peribadi Data peribadi anda dikekalkan selagi tujuannya perdagangan forex dbs kekal dan sehingga tidak lagi perlu untuk sebarang tujuan undang-undang atau perniagaan lain, perdagangan forex dbs.

perdagangan forex dbs

Beberapa contoh data peribadi yang mungkin kami kumpulkan termasuk tetapi tidak terhad kepada: Penggunaan data peribadi Kami boleh menggunakan data peribadi untuk tujuan perniagaan teras kami termasuk tetapi tidak terhad kepada: Kami juga boleh menggunakan data peribadi untuk tujuan yang ditetapkan dalam istilah dan syarat yang mengawal hubungan kami dengan anda. Penggunaan data peribadi untuk tujuan pemasaran Kami boleh menggunakan data peribadi anda untuk menawarkan produk atau perkhidmatan anda, termasuk tawaran istimewa, promosi, pertandingan atau kelayakan yang mungkin menarik bagi anda atau yang anda layak.

Tiada apa-apa dalam seksyen ini akan mengubah atau menggantikan terma dan syarat yang mengawal hubungan kami dengan anda. Pendedahan dan perkongsian data peribadi Kami mungkin dari semasa ke semasa dan mematuhi semua undang-undang yang terpakai mengenai privasi data, mendedahkan data peribadi anda kepada mana-mana kakitangan DBS Vickers Securities Group atau kepada pihak ketiga, sama ada yang terletak di Singapura atau di tempat lain, untuk menjalankan tujuan yang dinyatakan di atas.Keselamatan data peribadi anda penting bagi kami. DBS Vickers mempunyai perlindungan untuk melindungi data peribadi yang disimpan dengan kami. Dasar ini menerangkan bagaimana kami boleh mengumpul, menggunakan, mendedahkan, memproses dan menguruskan data peribadi anda.

Pindaan dan kemas kini Dasar Privasi DBS Vickers Kami boleh meminda dasar ini dari semasa ke semasa untuk memastikan bahawa dasar ini konsisten dengan perkembangan mana-mana cara DBS Vickers menggunakan data peribadi anda atau sebarang perubahan kepada undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan DBS Vickers. Kami akan menyediakan dasar yang dikemas kini di www laman web kami.

Harap yakin bahawa apabila kami mendedahkan data peribadi anda kepada pihak-pihak tersebut, kami menghendaki mereka memastikan bahawa setiap data peribadi yang dikemukakan kepada mereka disimpan sulit dan selamat. Anda juga boleh menghubungi kami untuk maklumat lanjut, sila lihat bahagian "Bagaimana untuk menghubungi kami" di bawah. Dengan berbuat demikian, kami akan mematuhi PDPA dan undang-undang perlindungan dan privasi data yang terpakai.

Sekiranya kami mempunyai hubungan yang berterusan dengan anda dan anda tidak menyatakan kepada kami bahawa anda tidak mahu menerima mesej telemarketing yang dihantar ke nombor telefon Singapura anda, kami boleh menghantar mesej telemarketing kepada nombor yang berkaitan dengan subjek hubungan kami yang sedang berjalan melalui perkhidmatan mesej, faksimili dan perkhidmatan pemesejan mudah alih lain selain panggilan suara atau video.

Apabila melawat laman web pihak ketiga ini, anda harus membaca dasar privasi mereka yang akan digunakan untuk penggunaan laman web anda. Pengekalan data peribadi Data peribadi anda dikekalkan selagi tujuan yang dikumpulkannya kekal dan sehingga tidak lagi perlu untuk sebarang tujuan undang-undang atau perniagaan yang lain.

Anda boleh menyediakan penyemak imbas web anda untuk menyekat kuki yang kemudian akan melumpuhkan teg piksel dari memantau lawatan laman web anda. Anda juga boleh mengalih keluar kuki yang disimpan dari komputer atau peranti mudah alih anda. Walau bagaimanapun, jika anda memblokir kuki dan tag pixel, anda mungkin tidak dapat menggunakan ciri dan fungsi laman web kami. Laman web lain Laman web kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh DBS Vickers. Dasar privasi ini hanya terpakai kepada laman web DBS Vickers.

Berhubung dengan menghantar mesej telemarketing ke nombor telefon Singapura anda melalui perkhidmatan pesanan ringkas, panggilan telefon, faksimile dan perkhidmatan pemesejan mudah alih yang lain, sila pastikan bahawa kami hanya akan berbuat demikian jika kami mempunyai keizinan yang jelas dan tidak jelas secara bertulis atau borang rekod lain untuk berbuat demikian atau jika anda tidak sebaliknya membuat pendaftaran nombor yang sesuai dengan Pendaftaran Jangan Panggil.


Akses dan pembetulan Anda boleh meminta akses atau membuat pembetulan kepada data peribadi anda yang dipegang oleh DBS Vickers. DBS Vickers mungkin mengenakan bayaran untuk memproses permintaan anda untuk akses. Bayaran sedemikian bergantung kepada sifat dan kerumitan permintaan akses anda. Kami akan memaklumkan kepada anda tentang bayaran terlebih dahulu dan mengambil arahan selanjutnya sebelum dikenakan bayaran kepada anda. Sila hubungi kami sila lihat bahagian "Bagaimana untuk menghubungi kami" di bawah untuk butiran tentang bagaimana anda boleh meminta akses atau pembetulan sedemikian.

Cookies dan teknologi yang berkaitan Laman web dan aplikasi mudah alih kami "apps" atau kuki menggunakan "aplikasi". Kuki adalah fail teks kecil yang diletakkan pada komputer atau peranti mudah alih anda apabila anda melawat tapak web atau menggunakan aplikasinya. Cookies mengumpul maklumat mengenai pengguna dan lawatan mereka ke laman web atau penggunaan aplikasi seperti alamat IP protokol Internet mereka, bagaimana mereka tiba di laman web misalnya, melalui enjin carian atau pautan dari laman web lain dan bagaimana mereka navigasi dalam laman web atau aplikasinya.

perdagangan forex dbs

Tag piksel, juga dikenali sebagai web beacon, adalah tag yang tidak kelihatan yang diletakkan di halaman tertentu laman web kami tetapi tidak di komputer anda. Tag Piksel biasanya digunakan bersama dengan cookies dan digunakan untuk memantau kelakuan pengguna yang melawat laman web.

Mesej pemasaran sedemikian boleh dihantar kepada anda dalam pelbagai mod termasuk tetapi tidak terhad kepada mel elektronik, surat langsung, perkhidmatan mesej ringkas, panggilan telefon, faksimile dan perkhidmatan pemesejan mudah alih yang lain.